Monday, April 8, 2013

Weird Me 1

I don't know kung ako lang ang ganito.

But the moment I found out na yung crush ko ay mayaman, natu-turn off na ako.

 Anyone else na ganito rin?